90 JOANNES VOLLENHOVE. zijn arbeid ge- Beschreven in De Navorscher 1857, blz. 114. Nu rust Johannes Vollenhove, na zijn overlijden tot herinnering aan slagen x), het volgend opschrift bevat: Gequeekt weleer in Jesus schoot, Zo hoog begaaft met Geest van boven, In zuivere leer en taal zo groot, Vledder moet zulx met Zwol getuigen. Ook Leiden, neffens Amsterdam, Schoon die 's mans hart niet konden buigen ’t Geen 's Gravenhaag ten voordeel quam Daar hij ruim veertig jaar in ’t zoeken Van Jesus eer zich queet met vlijt; Onsterflijk door zijn naam en boeken, Die d’euwigheit zijn toegewijt. Dit grote licht heeft ons begeven. Hij rustte drie Jaar vóór zijn doot; En nu na seventig en seven Des Levens zat, in Abrams schoot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 100