124 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. tenissen, heeft het middengebouw zich, hoewel jammerlijk verhanseld, weten te handhaven. Pogen we nu in de volgende bladen enkele feiten vast te stellen en den nadruk te leggen op sommige wetenswaardigheden. In de eerste plaats zullen wij het huis van Van der Mijle, als het oudste, behandelen en vervolgens dat van Oldenbarnevelt bezien, om ten slotte over te gaan tot het geven van een beeld van de wijze waarop deze beide pan den hunne tegenwoordige bestemming hebben gekregen. Hoewel het beeld, hetwelk wij ons aanvankelijk voor stelden te geven van zijn gewenschte volledigheid ver liest, moeten wij, ter wille van de plaatsruimte de lotgevallen der bewoners buiten beschouwing laten. I. Het Huis van Van der Mijle. Sedert de graven van Holland de hoofdzetel van het bewind over de Nederlandsche gewesten in den Haag vestigden, hadden er zich ook de voornaamste edelen, die ter heervaart werden opgeroepen, van woningen voorzien, welke gewoonlijk hoven werden genoemd en die zich door het uiterlijk kennelijk van de andere onderscheidden. Onder die huizingen is het Hof te Wassenaer ver maard geweest. Het stond aan de noordzijde van het Tournooiveld of Kneuterdijk j1) aan den ingang van het Voorhout, oostwaarts van de voormalige huizingen van de heeren van Rijswijk en van Oosterwijk (later tot Van Lennep en ter Gouw in het Boek der Opschriften onder stellen dat het Tournooiveld het geheele langwerpige vierkant be sloeg gevormd door het hedendaagsche Tournooiveld, den Kneuterdijk en van den Vijver af tot aan het Voorhout. In 1403 wordt het vermeld als „dat Tornoyvelf’ terwijl het Hofboek van 1512 spreekt van „Groot Tournoyveldt".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 135