r EEN GEDEGENEREERDE FAMILIE. 4 f i) Voor notaris Simon Breur te Rotterdam. I Amelonse in elkaar te zijn Amsterdam; 5°. Jean Iver predikant bij de Waalsche gemeente te Haarlem f 4000 en ten slotte zijn dienst maagd Johanna Christina van Amelonse f 25.000 en zijn overige dienstboden ieder een bedrag van f 1000. Daar hij 8 October 1724 met zijn dienstmaagd Johanna Christina van Amelonse in den echt trad en zijn zoontje Abraham Albertus Theodoras, dat zij hem een paar maanden te voren had geschonken bij die gelegenheid werd geëcht hebben de andere legatarissen van zijn vrijgevigheid niet geprofiteerd. Notaris Simon Breur geeft van de erkenning van dit kind de navolgende omschrijvingop Zondagavond 8 October 1724 verklaart hij zich getransporteerd te hebben in het koor van de Groote of St. Laurenskerk te Rot terdam en aldaar „gehoord heeft dat alvorens D° Daniël van Hengel onder 't lezen van *t formulier des huwelijken staet den trouwende persoonen, staende voor zijn eer waarde, geboodt neder te knielen en elkander te geven de rechte handt den heer Abraham Douglas daerop alvorens zijnen zoone Abraham Albertus Theodorus, die, nu oudt zijnde twee maenden en twee dagen, ook ten dezen einde door deszelfs bakermoer Maria Donkers mede was gebracht tot zich genomen, hem omhooge geheven ende alsoo solemnelyk en in ’t openbaer voor Godt en de gansche gemeente verklaert heeft, denzelven te wezen zijne eigenen, eenigen en wettigen zoone ende erfgenaamzulks onder eede bevestigende’’, waarop vervolgens het huwelijk werd voltrokken. De kinderen, die Johanna Christina van 1722 bij Douglas had, schijnen kort na overleden, want toen zij 28 Februari 1724 haar testa ment maakte is er van geen enkele spruit sprake,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 13