I DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 132 kon, terwijl dan in zou kunnen vestigen, reeds in geslaagd om Uit den „Staat en Inventaris gel evert bij de Wed. Vrouwe van „Oldenbarnevelt”, van 31 Oct. 1620, blijkt dat aan van der Myle de helft in 't Huis te Wassenaar toekwam met de helft van den hof. Waarschijnlijk woonde van der Mijle destijds in het Noordeinde, althans op 1 Mei 1617 transporteert Cor nells van der Mijle ridder, heere van den Mijle, Dub beldam, St. Anthonispolder etc. raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden aan Jhr. Cornells Theus, heere van Cabau een huis en erf aan de oostzijde van het Noordeinde, uitkomende op den Kneuterdijk, hetwelk reeds door den kooper betrokken was. Zelfs in een kort bestek eenige wetenswaardigheden macht stond, uitgezien om in dit meest patricische deel van den Haag, twee neven elkander staande huizen te koopen, een, waarin hij zelf wonen het andere zijn schoonzoon zich Voor zich zelf was hij in 1611 er het Huis te Naaldwijk in eigendom te bekomen. Thans deed zich de welkome gelegenheid voor om zijn plan te verwezenlijken. Op verzoek van Guillaume de Melun, prins van Espinoy, waren de onroerende goederen van de Ligne voor bovenbedoelde schuld in beslag genomen en moesten deze executoriaal worden verkocht, krachtens „vier executorialen gedepesseert op „vier distincte acten van taxatie van 17 Juni 1616 voor „den Hove van Holland.” De onderhandelingen betreffende den aankoop van zijne belendende woning werden door Oldenbarnevelt persoonlijk gevoerd, die ten slotte bij acte van 19 Dec. 1616 ten behoeve l) van zijn adellijken schoonzoon Cornelis van der Myle, heer van de Myle, die met zijn dochter Maria op 3 Februari 1603 gehuwd was, voor f 20.000 eigenaar werd. Waarschijnlijk woonde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 144