f 1 EEN GEDEGENEREERDE FAMILIE. 5 t J) Huwelijkscontract 1 October 1745; mededeeling van den heer B. Lonsain, klerk bij het Rijksarchief te Groningen, door vriendelijke bemiddeling van Mr. P. G. Bos. 2) Zij maken 14 Januari 1746 hun testament. Mededeeling als voren. terwijl de jeugdige Abraham pas begin Augustus werd geboren. Uit dit testament blijkt dat zij de dochter was van Theodorus van Amelonse, apotheker te Grol, en van Geertrui van der Merschen. Deze dankbare ziel be noemde tot haar universeelen erfgenaam Abraham Dou glas, omdat zij, volgens hare verklaring, hare goederen, zoo niet geheel, dan toch voor het grootste gedeelte aan hem verplicht was. De voorliefde voor kleine Abrahammetjes was ook op haar overgegaan, daar zij o. a. aan het kind, waarvan haar oudste zuster Sibilla Elisabeth van Amelonse te Amsterdam zwanger ging, indien het een zoon is en Abraham genoemd wordt, doch anders niet, f 100 legateerde, terwijl zij eenzelfde gift schonk aan haar neefje Pieter Abraham, zoon van haar zuster Anna Maria van Amelonse en Hendrik Langerak. Verder vermaakte zij nog aan haar vader 200, en aan Henriette van Amelonse te Grol en aan haar halve zuster Johanna Helmich Mazijn in het Klaristenklooster te Vreede in Munsterland ieder f 50.—. Wij hebben gezien dat haar zoontje Abraham was overleden, maar dat haar in 1727 een meisje geboren werd, die den naam ontving van Judith Johanna Sophia. Deze trad in 1745 2) in het huwelijk met Hermanus Christiaan Hoising, waarschijnlijk koopman te Groningen. Zij werden in dat jaar beiden ingeschreven als klein burger en Hoising het daaropvolgend jaar als groot burger van Groningen.2) 11 November 1750 kochten zij een huis aan de Oz. van de Nieuwe Ebbingestraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 14