DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 147 Reg. appt. 21 Maart 1671. Met het overlijden van Maria van Oldenbarnevelt eindigde de luister van de voorvaderlijke woning geheel. Was er gedurende haar leven niet meer die zorg aan besteed, die het behoefde, onder de nieuwe bezitster zou blijken, dat het hotel, evenals het aangrenzende perceel, door slecht onderhoud hier en daar zelfs in bouwvalligen toestand verkeerde. De ten deele op den niet uitgegraven veengrond opgetrokken muren, misten op meer dan één plaats elk onderling verbandten be hoeve van andere doeleinden waren zij uitgebroken en verzwakt, doch het ergste was, dat zij rustten op door zwam geheel verteerde balken, waardoor zij overal scheuren en verzakkingen vertoonden. Nu lag het allerminst in de bedoeling der eigenares om heel veel uitgaven aan het vrijwel uitgewoonde perceel ten koste te leggen. Meer in overeenstemming met den in de tweede helft der 17e eeuw heerschenden bouwstijl, wenschte zij het pand tot meer modern inge richte huizen te verbouwen, die behoorlijk productief gemaakt konden worden. Diensvolgens werd in 1671 de geheele woning afgebroken, de voorgevel in de rooilijn van de aangrenzende perceelen gesteld en gesplitst in twee woonhuizen.Hiermede ging voor dit stadsgedeelte een uiterst pittoresk geveltje verloren. De burgerlijke architectuur vond voortaan haar voor beelden in de nieuw klassieke bouworde van Frankrijk uit naar hier overgebracht, de z.g. style Louis XIV, die zijn sporen heeft nagelaten in de meeste bouwwerken uit het einde der 17e en het begin der 18e eeuw. De facades van het nieuwe gebouw werden opgeluisterd met ornamenten en een fronton met veel beeldhouw werk. De voorgevel was van baksteen, het midden-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 159