Hun huwelijk werd met vijf kinderen gezegend.x) Zij overleed waarschijnlijk in 1757haar beide oudste kinder tjes waren haar reeds voorgegaan, terwijl haar dochtertje Jacoba, kort na haar dood overleed. Hoising hertrouwde in 1758 met Elsge Derks Modderman. 6 EEN GEDEGENEREERDE FAMILIE. Johanna Christina, Johannes Abraham, Jacoba Allegonda, Johannes Christiaan, Johanna Geertruid, ged. 13 September 1747. 30 October 1748. 3 October 1751. 31 Mei 1753. 31 Juli 1754.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 15