r den Haag. In 1709 op 26 Maart 1710 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 148 In 1687 en 1703 ook gedeputeerde te velde. Europ. Mercurius 1697, II, p. 67. gedeelte met een avant-corps met kroonlijst. Een trap- stoep gaf toegang tot de beide ingangen. De groote ramen, die de gebrandschilderde ruitjes hadden vervangen, lieten behoorlijk licht in een reeks van vrij groote ver trekken. Een vestibule en breede gang, in het midden met marmeren tegels bevloerd, werd geconstrueerd, ter wijl in het westwaartsche huis de open trap met kun stig bewerkte leuning naar de bovenverdieping voerde. Het bestaande uitstek in den vorm van een torentje aan den zuidkant opgetrokken, werd tot een kamer verbouwd. Langs den gevel werd een gesmeed ijzeren hek gesteld. Zooals wij zagen, werden van het huis twee woon huizen gemaakt, waarvan het westwaarts gelegen per ceel verhuurd werd aan Mr. Jacob Hop1), die Mr. Simon van Slingelandt als ontvanger generaal der Unie was opgevolgd, en die er tot aan zijn dood (1725) in bleef wonen. Het andere huis zag meestal vreemde gezanten binnen zijn muren, o.a. in 1697 den buitengewonen gezant van Beieren, baron van Prielmeyer 2). Later werd het betrokken door den heer van Geldermalsen. De toenmalige eigenaresse verkocht beide panden aan het zeer vermogende Portugeesch-joodsche echtpaar Manuel en Constancia Levy Duarte en wel het oost waarts gelegen perceel, bij acte van 28 Maart 1697 voor ƒ24000 en ƒ112 ’s jaars aan verpondingen, en het ten westen daarvan gelegen huis bij acte van 19 Juli 1702 voor de som van ƒ15000. Manuel Levy Duarte, de kooper dezer bekende per- ceelen, speelde een vrij voorname rol in de Portugeesch- Israëlietische gemeente van den Haag. In 1709 was hij regent der Synagoge en op 26 Maart 1710 een der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 160