156 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. van het verbouwingswerk was van Swieten, mr. metselaar en timmerman. In eigen beheer van Ameyde het dak met leien In dit logement nu was de glorie der kleine Steden vertegenwoordigd. Het gebruik der kamers was voor was alles in de perfectie. van 1758 werden zij naar het Lange Voorhout ver plaatst. Dat op die kermis zelfs schilderijen te koop waren, behoeft niet te zeer te verbazen; het pleit zeker voor de veelsoortigheid der ten verkoop uitgestalde waren. Bilderdijk zegt o.a. van dit specifiek Haagsche volks vermaak, dat vrijwel alle klassen der bevolking om zich vereenigde „Men zag er menig kraam of tent „Waar alles was te koop”. De conversatiezaal waarin ook het biljart stond, bevond zich aan het einde van den achterdwarsgang. Aan den Kastelein was het onderhuis met zijn massieve turf- en wijnkelders ter woon aangewezen, alwaar ook de ver schillende boden van gecommitteerde raden en van de raden der admiraliteit „tot de Haagsche Besoigne ge committeerd” gehuisvest werden. De slaap- en logeer vertrekken waren op de bovenverdieping. Voor de uitvoering gecontracteerd met Johan Reynier Swanenbeek, mr. was door den leidekker belegd. Eindelijk kwamen ter weerszijden van den ingang als nieuwigheid twee olielantaarns, terwijl een derde ver derop in den gevel werd geplaatst. Ook de steenen wapenschilden der Vijf Steden, afkomstig van het ge bouw aan den Hofsingel, werden boven de deur aan gebracht. De kosten dezer overbrenging bedroegen niet minder dan f 526.08. Met deze laatste daad

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 170