DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 167 Oldenbarnevelt. de kerk. Vermeld wordt, dat van Doorne en die der baander- II. Het huis van Opnieuw moest tot herstellingen worden overgegaan. Met deze restauratie en na de reeds vroeger plaats gehad hebbende verbouwing, waren vrijwel de laatste overblijfselen van de vroegere glorie teloorgegaan, al wat het huis eenmaal aantrekkelijk maakte, was ver dwenen, al wat dringend voorziening eischte werd zoo veel doenlijk verwijderd of op het nuchterst vervangen. Nog eenmaal zouden de bekende huizen op den Kneuterdijk een andere bestemming volgen. Krachtens keizerlijk decreet van 12 April 1811 werd het Logement der Vijf Steden met de oude woning van Oldenbarnevelt aan het Departement der Monden van de Maas ten gebruike afgestaan. In die gebouwen werden de bureaux der prefectuur gevestigd. De prefect woonde in het hotel van Bentinck. Eerst in den loop van 1814 werden die gebouwen in al hun armelijke soberheid weder aan hun eigen lijke bestemming als Ministerie van Financiën terug gegeven. Het aanzienlijke huis, noord- en westwaarts van het Hof te Wassenaer, meer naar de oostzijde der Kloos- terkerkstraat, behoorde in het begin der 15e eeuw aan heer Helmich van Doorne, raad van hertog Willem VI van Beieren en in opvolgenden dienst van Philips van Bourgondië, graaf van Vlaanderen en Artois. Het is waarschijnlijk, dat het huis niet alleen een voorhof, maar ook een binnenhof bezat. Deze achtergelegen hof maakte deel uit der Monnikenplaats. Het omvang rijke aan St. Vincentius gewijde klooster besloeg destijds het geheele terrein om de erven van de woning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 181