DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 168 ook op Resol. 10 Dec. 1583. heeren van Wassenaer door een gedeelte der Monniken plaats gescheiden waren. Van Doorne, die de zijde van Jacoba van Beieren hield, zag zich in 1424 door de Kabeljauwsche partij het land uitgebannen, wat gepaard ging met verbeurd verklaring zijner bezittingen. Philips, ruwaard van Holland, Zeeland en Hene gouwen geworden, beschikte er over naar welgevallen en schonk o.m. het huis in Februari 1424 aan zijn moeder Elisabeth van Corbits, hertogin van Beieren en Lutzenburg, gravin van Chiny. Later kwam het pand aan de heeren van Naaldwijk, die er ook hun naam aan gegeven hebben. Slechts korten tijd werd het betrokken door Jan de Ligne, baron van Barbangon, tevens heer van Naald wijk. Door zijn huwelijk met Margaretha de la Marck kon hij den titel van graaf van Aremberg bij zijn naam voegen, onder welken hij het meest bekend is geworden. Wanneer de graaf te velde was, bewoonde meestal zijn gemalin het huis, doch na 1583 zouden zich in het leven der grafelijke familie gebeurtenissen voordoen, die veranderingen in hun toestand brachten en hunne bezittingen van invloed zouden zijn. Zoowel Aremberg, als de Ligne, Aerschot, Chimay, Croy, Montigny, kortom de bloem en het meerendeel der adellijke geslachten in de Zuidelijke Nederlanden hielden de zijde van den Koning van Spanje. Alleen bij de steden vond Oranje’s verzet tegen de Spaansche overheersching in zijn streven voor een zelfstandig volks bestaan, den krachtigsten steun. Omdat Aremberg in dienst van Philips II stond, werden bij vonnis van 5 Mei 1583 x) de goederen van den Spaansch gezinden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 182