DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 172 over den verkoop van dit pand, was de nieuwbouw op den Kneuterdijk gevorderd, dat hij zijn eigendommen in waarvoor hij indertijd f 8000 had ge- de hand kon doen aan Adriaen van Mathe- van Riviere, Opmeer, enz. De slimme ver- er ongeveer het dubbele voor, van dat er voor gegeven had, t. w. f 6600 in contanten twee „distincte” rentebrieven waarvan 4 van 2000 1 van 1000 pond. Ook deze transactie, die den een felijk ingerichte woning, omringd door vruchtbare moes tuinen, te stichten. Gedurende dien bouw bleef hij nog in zijn oud verblijf, doch werden door hem reeds onder- handelingen gevoerd over den verkoop In April 1611 reeds zoover de Spuistraat, geven, van nesse, heer kooper maakte hij en en advocaat een zoet winstje opleverde, pleit voor zijn financieel doorzicht. Moeilijk valt uit te maken of Oldenbarnevelt van het huis op den Kneuterdijk tevens de ontwerper is geweest; zeker is het, dat het onder nauwlettend toe zicht van den eigenaar opgetrokken werd x). Hoe het zij, het „Domus Barneveldia’’ gelijk Huygens het een maal zou noemen, bleek aan den ingang der „lindely” een sieraad der omgeving en zou eenmaal een waardig pendant vormen van zijn overbuur het kloeke huis van den heer Van Wassenaer Duivenvoorde. Schilderachtig verhief het destijds vier verdiepingen hooge gebouw zijn fraai bewerkten voorgevel, aan de beide hoeken versierd met gebeeldhouwde leeuwen. De fagade met haar twee puntig toeloopende gevel toppen, waarin de in ondiepe nissen aangebrachte Moeten wij wellicht in dit gebouw de hand van den Amster dammer Hendrick de Keyzer zien? Immers werd deze destijds ge zochte bouwmeester en beeldhouwer meermalen voor de architectuur buiten de Hoofdstad geroepen voor de uitvoering van werken van bouw- of beeldhouwkunst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 186