DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 183 vrouwelijke attrac- van Delilah som- hun plicht af te Van algemeene bekendheid is het, dat de diplomatie wel eens gebruik gemaakt heeft van ties die door het spelen van de rol mige hooge autoriteiten pogen van houden. Ook met inachtneming van alle voorzorgen kan de bedreigde Staat tegen dergelijke omkooperijen niet concurreeren. Bekend is het, dat Anna Rickers, baronesse d’Aspach, gravin von Wartenberg, zoowel op het Vredescongres te Utrecht in 1713, als in den Haag en te Parijs een beduidende rol speelde. Mag men de verhalen gelooven, die omtrent haar in omloop waren, dan schijnt deze gravin niet anders te zijn geweest dan een zeer handige, grenzenloos brutale courtisane, die zich door haar talent in de Haagsche politieke kringen de gewenschte relaties wist te verschaffen om op sluwe wijze achter de geheimen van den Staat te komen waardoor zij de belangen van haar Vorst uitnemend diende. Met de meest vulgaire lokmiddelen wist zij haar vogels in het net te krijgen. Zoo had dan gravin Wartenberg zich geïnstalleerd in deze voorname wijk der stad, in den hartader der residentie, de zetel van de hooge collegiën van Staat en het centrum der Europeesche diplomatie waar het wel en wee van dat werelddeel geregeld werd. In het aloude huis van Oldenbarnevelt opende zij haar salons en speelde er de rol van beminnelijke gast vrouw. Deze 18eeuwsche salon vormde zich uit de bouwvallen van het vroegere Bohemerhof; het was er oogenschijnlijk hetzelfde frivole leventje dat er geleid werd; men dacht er op het voetspoor van de laatste bewoners slechts aan feesten en vermaken. In haar hotel brandden de lichtkronen tot laat in den nacht en was er muziek en dans. Men was er alles behalve afkeerig van het spel en door de meeste gasten werd zeer hoog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 198