DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22 192 i Ook Groen een standbeeld voor van Prinsterer bepleitte reeds de oprichting van Oldenbarnevelt. zijner eer een fraai standbeeld verrijzen 1). En waar het dankbare nageslacht der 20e eeuw hem in zijn geboorte plaats in beeltenis heeft herdacht en ook de Maasstad de nagedachtenis wil huldigen van den pensionaris harer stad, daar richte ook den Haag, de plaats van zijn grootste werkzaamheid, een monument op ter eere van den Advocaat van den Lande, opdat zijn beeld moge prijken in het hart der Republiek wier rechten en vrij heden hij heeft voorgestaan. Maar dan niet aan den t.z.t. vrijkomenden zijgevel der Gevangenpoort, maar op den Kneuterdijk vóór de door hem gestichte kon het zijn gerestaureerde woning. Zoo zij, zoo worde het.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 207