DEN HAAG IN NOORD-HOLLAND. 195 „Doch, volgens de gemeenste Verdeeling, die thans „meest gevolgd wordt, onderscheidt men de Provincie „van Holland met Westvriesland in Zuid-Holland en „Noord-Holland, of, om netter te spreken in 't Zuider kwartier en ’t Noorder-Kwartier”. Dat Den Haag lag in het Zuiderkwartier, is den lezer natuurlijk bekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 210