EEN 18E-EEUWSCHE KRONIEK. 213 (Wordt vervolgd.) 456. Aan een raadsheer, die over een gerechtelijke comparitie tot schikking had gepresideerd, werd gezon den ten geschenke „vascuium cum piscibus minoribus, quos ansjovis vocant”. Hij bracht dit geval in den Raad en de H. R. besloot 9 Oct. 1708, dat hij’t vaatje ans jovis terug moest zenden en een standje geven aan den afzender. hij haar; van ’t huwelijk was niets gekomen. Volgt actie van haar tegen hem. Tijdens ’t proces sterft hij. Haar vordering wordt in alle instanties ontzegd; door den H. R. op 24 Mei 1708. (Cornelis van Nassau O dijk, heer van Cortgene, stierf in 1708 kinderloos; zie de registers op Droste en Huygens en Hora Siccama, Aant. en Verb, ’t Arrest en dus de naam der tooneelspeelster was niet te vinden.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 228