I. Eene gestoorde wandeling. UIT DE ARCHIEVEN VAN HET HOF VAN HOLLAND Op den 14 Mei 1662, des avonds ongeveer half tien, maakte een klein gezelschap bestaande uit de twee Juffrouwen Maria en Weijntge Uijttenbogaert, begeleid door den Commies Thomas Kien, een wandeling in het Voorhout. Weldra kwam daarbij Jhr. Johan van Ruijtenburch van Vlaerdingen een jongman van 22jarigen leeftijd, ook wel genoemd „Jantje van Vlaerdingen”, die zich Ruim twintig jaren geleden werden de gegevens van de drie volgende stukjes bewerkt met het doel ze te plaatsen in het jaarboek van „die Haghe”. Door veelvuldige verhuizingen van de „Dames van die Haghe” van de eene kamer naar de andere in het toenmalige gebouw van het Rijksarchief op het Plein raakten zij verloren. Toevallig werden zij na al die jaren gerust te hebben in een foliant van de Admira liteit, terug gevonden. Hoewel het geene belangrijke voorvallen zijn, kunnen zij toch nog wel een kijkje geven in de gewoonten, toestanden en zeden uit de laatste helft der 17de eeuw in de stad onzer inwoning. DOOR JOH. BERK. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 229