BIJLAGE. uiterlijk voorkomen of oorspronkelijke naar den Segbroekpolder. naar het nabij gelegen sport- I. Lijst van de van April 1920 tot Juli 1921 nieuw vastgestelde straatnamen verdeeld onder de navolgende rubrieken. Gedaante, toestand. Boorlaan 21 Maart 1921 als vanouds naar het Boor- huis, dat bij de Geschutgieterij behoorde. Broekslootweg 18 Juli 1921 naar de Broeksloot. Houtrustlaan 1 Febr. 1915 naar het nabij gelegen sportterrein. Houtrustweg 2 Febr. 1915 naar alsvoren. Kortstraat 30 Juli 1917. Laan van Poot 1 Febr. 1915 naar de nabij gelegen boschjes van Poot. De Mient 15 Maart 1920 naar den ouden naam daar ter plaatse. Middenstraat 30 Juli 1917. Molenslootweg 12 Aug. 1918 -- naar de Molensloot. Noordpolderkade 30 Juli 1917- naar den Noordpolder. Noordpolderstraat 1 Maart 1920 naar alsvoren. Raamweg 20 Juli 1914 als vanouds, vermoedelijk naar de raamvelden der lakenindustrie daar ter plaatse. Segbroeklaan 27 Sept. 1920 Sportlaan 1 Febr. 1915 terrein. Trekvliet 30 Juli 1917 als van ouds naar den Trekvliet. Kleine Veenkade 13 Sept. 1911 naar het Kleine Veentje daar ter plaatse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 244