Grafelijk Hof. en Hof- HAAGSCHE STRAATNAMEN. 230 het nabij gelegen Hofweg 20 Juli 1914. Visschershavenstraat 4 Aug. 1913. Visschershavenweg 1 Febr. 1915. Zeesluisweg 1 Febr. 1915. Zeeweg 13 Sept. 1911. Omliggende gemeenten. Wassenaarsche kade 20 Juli 1914. het kasteel aan Leenen, Kasteelen, Buitenplaatsen, Woningen steden. Binckhorsthoek 18 Juli 1921 naar den Trekvliet. Buitenrustweg 4 Aug. 1913 naar de buitenplaats aan den ouden Scheveningschen weg. Cromvlietplein 30 Juli 1917 naar de buitenplaats aan den Geestbrugweg te Rijswijk. Groenhovenlaan 28 Juli 1919 naar huis Groenhoven. Groenhovenstraat 20 Juli 1914 naar alsvoren. Hanenburglaan 28 Juli 1919 naar de hofstede Hanen burg. Laan van Eik en Duinen 15 Maart 1920 naar Oud- Eik en Duinen aan den Loosduinschen weg. Oostduinlaan 20 Juli 1914 naar de buitenplaats aan den Wasschenaarschenweg. Rustenburgweg 4 Aug. 1913 naar de buitenplaats aan den Ouden Scheveningschenweg. Rusthoekstraat (le en 2e) 18 Mei 1910 inplaats van Kanaalweg. 17 Febr. 1919 veranderd met een deel van de Cornelis Jolstraat in Rusthoekstraat, naar het nabijgelegen huis Rusthoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 245