HAAGSCHE STRAATNAMEN. 231 en Valkenboschkade 18 April 1910 aan den Loosduinschenweg. Het Bosch. Boschlaan 21 Maart 1921. naar de buitenplaats Dierenwereld. a. V i s s c h e n. Bokkingstraat 30 Juli 1917. Garnaalstraat Grietstraat Oesterstraat Schelvischstraat Ambachten, beroepen, fabrieken, handwerken neringen. Scheepmakerstraat 6 Juni 1912 in plaats van een deel der Pletterijkade naar de aan die straat gelegen scheepmakerij. Molenaarstraat 30 Juli 1917. Gebouwen. Circusstraat 4 Aug. 1913 naar het vaste circusgebouw. Palacestraat 19 April 1915 - naar het Palacehotel. Pletterijkade 29 Febr. 1912 in plaats van Zieke. Pletterijstraat in plaats van Pinksterbloe menstraat. Evenals het voorgaande naar de pletterij van Enthoven, vroeger daar ter plaatse. Slachthuiskade 10 April 1911. Slachthuislaan Slachthuisstraat Slachthuisdwarsstraat 15 Dec. 1913. Evenals de drie voorgaande naar het slachthuis. Tolweg 4 Aug. 1913 naar den Scheveningschen tol.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 246