HAAGSCHE STRAATNAMEN. 233 I Winterkoninglaan 27 Sept. 1921. Aanvankelijk straat, sinds 18 Juli 1921 laan. Zwaluwlaan 27 Sept. 1921. Aanvankelijk straat, sinds 18 Juli 1921 laan. klimplanten. Tl Sept. 1920. Bloemen en Anemoonstraat Anjelierstraat Asterstraat Begoniastraat Dahliastraat Geraniu m s traat Goudsbloemlaan Irisplein Irisstraat Klimopstraat Narcisstraat Papaverhof Rozenstraat Sneeuwklokjestraat Wingerdstraat Struiken. Azaleaplein 14 April 1919. Azaleastraat Berberisstraat 30 Juli 1917. Boksdoornstraat 15 Maart 1920. Braamstraat (le, 2e en 3e) 15 Maart 1920. Bremstraat 30 Juli 1917. Eglantierstraat Gagelplein 15 Maart 1920. Goudenregenplein 14 April 1919. Goudenregenstraat 7 Aug. 1916. Hazelaarstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 248