HAAGSCHE STRAATNAMEN. 236 Scheldeplein 13 Sept. 1911. Scheldestraat Schenkkade 30 Jan. 1911. Spaarnedwarsstraat 1 Febr. 1915. Spaarneplein 29 Febr. 1912. Spaarnestraat Vechtstraat 13 Sept. 1911. Weteringplein 13 Sept. 1911. Weteringkade Zaanstraat Zwetstraat 29 Febr. 1912. 1813. Adriaan Amptstraat 1 Febr. 1915 naar den tijdens de Fransche overheersching eenigen Nederlandschen Commissaris, later Hoofdcommissaris der politie alhier. Berkenbosch Blokstraat 4 Aug. 1913 naar Simon Ber- kenbosch Blok, verdienstelijk Scheveninger in de laatste helft der 18e en het begin der 19e eeuw. Faber van Riemsdijkstraat 1 Febr. 1915 naar Mr. Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk, in 1813 waarnemend Maire en later invloedrijk lid van den gemeenteraad. Jacob Pronkstraat 13 Oct. 1913 in plaats van Pronk- straat naar den Scheveninger, die zich in November 1813 zeer verdienstelijk maakte. Vorstelijke personen. Anna van Hannoverstraat 19 Dec. 1910 naar de echt- genoote van Prins Willem IV. Anna van Saxenplein 19 April 1915, in plaats vaneen deel der Anna van Saxenstraat naar de tweede gemalin van prins Willem I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 251