HAAGSCHE STRAATNAMEN. 237 naar alsvoren. naar de eerste Koning Willem III. Pruisenstraat 19 Dec. 1920 naarde Prins Willem V. naar Mr. Johan Anthonie 1747 tot 1826. Carolina van Nassaustraat 19 Dec. 1910 naar de zuster van Prins Willem V. Koningin Emmaplein 13 Sept. 1911 naar de tweede gemalin van Koning Willem III. Koningin Mariaplein 19 Dec. 1910 naar de gemalin van den Koning-Stadhouder. Koningin Mariastraat 19 Dec. 1910 Koningin Sophiestraat 19 Dec. 1910 gemalin van Wilhelmina van gemalin van Leden van de Stedelijke Regeering Bachmanstraat 20 Juli 1914 naar Adriaan Bachman, drieman in 1813, burgemeester tot 1824 en daarna wethouder tot 1845. Burnierstraat 28 Juli 1919naar Jan Frederik Burnier, secretaris tot 1856. Dedelstraat 28 Juli 1919 naar Jan Hudde Dedel, her haaldelijk burgemeester in de 18e eeuw. Emantsstraat 20 Juli 1914 naar Mr. Marcellus Emants, secretaris van 1816 tot 1851. van der Haerstraat 20 Juli 1914 naar Mr. Bonifacius van der Haer, secretaris van 1814 tot 1851. ’t Hoenstraat 28 Juli 1919 naar Mr. Willem’t Hoen, burgemeester, later wethouder, tusschen 1813 en 1821. Jurriaan Kokstraat 1 Maart 1920 naar Jurriaan Jurriaan Kok, wethouder van 1913 tot 1919. Nieboerweg 21 Maart 1921 naar Mr. Herman Jere- mias Nieboer, lid van den gemeenteraad van 1915 tot 1920. Schiefbaanstraat 28 Juli 1919 Schiefbaan, wethouder van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 252