HAAGSCHE STRAATNAMEN. 238 naar Kanaal- f van het den vriend en Oldenbar- naar Johan de Staatslieden. Andries Bickerweg 4 Aug. 1913 naar den staatsman uit den tijd van Prins Willem II, f 1652. Cornelis de Wittlaan 4 Aug. 1913 naar Cornells de Witt, in 1672 vermoord. Van Dorpstraat 1 Maart 1920 naar Arend van Dorp, medestander van Prins Willem I en Oldenbarnevelt. Frangois Maelsonstraat 20 Juli 1914 naar en medestander van Prins Willem I nevelt, syndicus van West-Friesland. Gogelweg 4 Aug. 1913 naar Izaak Jan Alexander Gogel, bekend financier uit den Franschen tijd, 1765—1821. Jacob de Graefflaan 4 Aug. 1913 naar den staatsman uit de 17e eeuw, 1571 1638. Johan de Wittlaan 4 Aug. 1913 Witt, in 1672 vermoord. Dr. Kuyperstraat 28 Febr. 1921 in plaats van straat naar Dr. Abraham Kuyper bekend anti- Personen. Adriaan Goekooplaan 30 Juli 1917 naar Mr. Adriaan Goekoop, den eigenaar van Zorgvliet. Garel van Bylandtlaan 20 Juli 1914 naar Mr. Caret Jan Emilius Graaf van Bylandt, den eigenaar van Oostduin. Carnegielaan 4 Aug. 1913 naar Andrew Carnegie, den stichter van het Vredespaleis. Carnegieplein 4 Aug. 1913 naar alsvoren. Frankenstraat 28 April 1920 naar Pieter Franke, waarnaar ook het Frankenslag is genoemd. Van Stolklaan 6 Juni 1912 naar Mr. Thomas Stolk, den bevorderaar van den aanleg van z.g.n. van Stolkpark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 253