HAAGSCHE STRAATNAMEN. 239 1743 naar 1 revolutionair staatsman, 18371920, die in deze straat woonde. Marnixstraat 13 Sept. 1911 in plaats van Marnixkade naar Marnix Heer van St. Aldegonde, medestrijder van Prins Willem I. Rutger Jan Schimmelpenninckstraat 4 Aug. 1913 naar den raadpensionaris en staatsman uit den Franschen tijd, 1761 1825. Veldheer en. Van Boecopstraat 13 Sept. 1911 naar Cornelis Gerar dus Iman Baron van Boecop, 1781-1841, Neder- landsch krijgsoverste in 1815 en 1830. de Constant Rebecqueplein 13 Sept. 1911 naar Jean Victor Baron de Constant Rebecque, 1773-1850, Nederlandsch krijgsoverste in 1815 en 1830. de Constant Rebecquestraat 13 Sept. 1911 alsvoren. Dibbetsstraat 13 Sept. 1911 naar Bernardus Cornelis Gouvetneurs-generaal. Abraham Patrasstraat 4 Aug. 1913 naarden Gouver- neur-Generaal van 1735 tot 1737. Van Imhoffplein 4 Aug. 1913 naar Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Gouverneur-Generaal van tot 1750. Van Imhoffstraat 4 Aug. 1913 naar alsvoren. Jacob Mosselstraat 4 Aug. 1913 naar den Gouverneur- Generaal van 1750 tot 1760. Johan van Hoornstraat 4 Aug. 1913 naar den Gouver neur-Generaal van 1704 tot 1709. Van de Parrastraat 4 Aug. 1913naar Petrus Albertus van de Parra, Gouverneur-Generaal van 1761 tot 1775.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 254