HAAGSCHE STRAATNAMEN. 241 naar alsvoren. alsvoren. Nicolaas Samuel den atlas van Delfland, alsvoren. naar Dr. Gerrit van den Rijkswaterstaat, dwarsstraat naar Pieter Caland onder wiens lei ding de Nieuwe Waterweg tot stand kwam, 1826—1902. Calandplein 15 Dec. 1913 naar Calandstraat naar Cruquiuskade naar Cruquius, vervaardiger van 1678—1754. Cruquiusstraat 15 Dec. 1913 Van Diesenstraat 30 Juli 1917 Diesen, Hoofdinspecteur van 1826—1916. Ferrandweg 27 Sept. 1920 naar Jean Henri Ferrand, een der grondleggers voor de bepaling van nor maallijnen bij rivieren, 17921866. Goudriaankade 15 Dec. 1913 naar Adrianus Franqois Goudriaan, uitvoerder der havenwerken aan het Nieuwe-Diep en leider bij het graven van de Zuid-Willemsvaart, 17681829. Van der Kunstraat (le, 2e en 3e) 15 Dec. 1913 naar Leopoldus Johannes Antonius van der Kun, in 1863 adviseur der regeering over de Maaskwestie, 1801 1864. Leeghwaterplein 15 Dec. 1913 naar Jan Adriaensz. Leeghwater, beroemd wegens het leegmalen van plassen, 1575—1640. Lulofsdwarsstraat (le, 2e en 3e) 15 Dec. 1913. De 3e is vervallen, de 2e is 17 Januari 1921 veranderd in Calandkade naar Johannes Lulofs, hoofdin specteur der rivieren van Holland. 1711 1768. Lulofsstraat 15 Dec. 1913 naar alsvoren. Stieltjesstraat 30 Juli 1917 naar Thomas Johannes Stieltjes, bekend ingenieur, 18191879. Tak van Poortvlietstraat 30 Juli 1917 naar Mr. Joannes 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 256