HAAGSCHE STRAATNAMEN. 242 der naar Theophiel de Bock Poortvliet, 18391904, Waterstaat, Handel en Schilders. Van Beyerenstraat 14 April 1919 naar Abraham van Beyeren 16201674 de Bockstraat 1 Febr. 1915 1851 1904. ter Borchstraat 30 Jan. 1911 naar Gerard ter Borch 1608-1681. Fabritiusstraat 14 April 1919 naar Carel Fabritius 1624- 1654. Govert Flinckstraat 14 April 1919 naar Govert Flinck 1615—1660 Houckgeeststraat 14 April 1919 naar de schilders uit de 17e eeuw. Joris van der Haagenstraat 14 April 1919 naar Joris van der Haagen 1669. Jozef Israelslaan 7 Aug. 1916 naar Jozef Israels 1824 1911. Van der Lissestraat 14 April 1919 naar Dirk van Lisse j- 1669. Gebroeders Marisplein 7 Aug. 1916 naar Jacob 18371899, Willem 18441910 en Matthijs Maris 1839—1917. Pieter Roetert Tak van den eersten Minister van Nijverheid 1877—1879. Van der Vegtstraat 12 Aug. 1918 naar John van der Vegt, ontwerper en uitvoerder van het Afvoer kanaal, ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid-Holland, 18321912. Waldorpdwarsstraat (le, 2e en 3e) 15 Dec. 1913 naar Johannes Abel Adrianus Waldorp, bekend ingenieur en aanlegger der Haagsche duinwaterleiding, 1824 1893.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 257