HAAGSCHE STRAATNAMEN. 243 Albert Neuhuys Hendrik Johan- naar de familie uit de Letterkundigen. Alberdingk Thijmplein 14 Febr. 1921 naar Prof. Jose phus Albertus Alberdingk Thijm 18201889. Alberdingk Thijmstraat 14 Febr. 1921naar alsvoren. Beetsstraat 14 Febr. 1921 naar Prof. Dr. Nicolaas Beets 1814- 1903. Hildebrandplein 14 Febr. 1921 naar het pseudoniem van Nicolaas Beets. Hildebrandstraat 14 Febr. 1921 naar alsvoren. Camera Obscurastraat 14 Febr. 1921 naar het be kende werk van Hildebrand. Keggestraat 14 Febr. 1921 Camera Obscura. Mauvestraat 7 Aug. 1916 naar Anton Mauve 1838 1888. Mesdagstraat 7 Aug. 1916 naar Hendrik Willem Mesdag 1831 1915. Moreelsestraat 14 April 1919 naar Paulus Moreelse 1571 1638. Mijtensstraat 14 April 1919 naar het Haagsche schil- dersgeslacht uit de 17e eeuw. Neuhuyskade 7 Aug. 1916 naar 1844—1914. Roelofsstraat 21 Maart 1921 naar Willem Roelofs 1822—1897. Saenredamstraat 14 April 1919 naar Pieter Saenredam 1597—1666. Vermeerstraat 30 Jan. 1911 naar Johannes Vermeer 1632—1696. Vollevenstraat 14 April 1919 naar Johannes Volleven 1685-1748. Weissenbruchstraat 14 April 1919 naar nes Weissenbruch 18241902.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 258