245 HAAGSCHE STRAATNAMEN. naar den Haag- heelkunde 1693 naar den Haagschen Cornells May, die in van Nieuw- Geneeskundigen. Anton de Haenstraat 20 Juli 1914 naar den bekenden geneeskundige 17061776. Frederik Ruyschstraat 20 Juli 1914 naar den bekenden geneeskundige 16381731. Govert Bidloostraat 20 Juli 1914 geneeskundige 16491713. Hendrik van Deventerlaan 20 Juli 1914 naar den beroemden Haagschen gynaecoloog 1651 1724. Hendrik van Deventerstraat 20 Juli 1914 naar alsvoren. Nicolaas Tulpstraat 20 Juli 1914 naar den Amsterdam- schen geneeskundige 15931674. Thomas Schwenckestraat 20 Juli 1914 schen professor in de ontleed- en 1767. Ametikaansche kolonisten. Maystraat 27 Sept. 1920 naar 1623 als eerste Directeur-Generaal Nederland is opgetreden. De Sillestraat 27 Sept. 1920 naar Nicasius de Sille, 16101674, advocaat voor het Hof van Holland, die in 1653 uit’s-Gravenhage naar Noord-Amerika vertrok en in Nieuw-Amsterdam belangrijke ambten bekleedde. Stuyvesantstraat 1 Febr. 1915 naar Peter Stuyvesant, Gouverneur van Nieuw-Nederland van 16461664. Usselincxstraat 27 Sept. 1920 naar Willem Usselincx 15671647, den bevorderaar van de Nederlandsche kolonisatie in West-Indië. De Vriesstraat 27 Sept. 1920 naar David Pietersz. de Vries, een bekend en zeer humaan kolonist in Noord-Amerika, waar hij van 1630 tot 1643 ver toefde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 260