250 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Prinsterer 1801 1876, 28 Febr. 1921 veranderd in Crispijnstraat. Kanaalstraat 28 Febr. 1921 veranderd in Dr. Kuijper- straat. Korte Groenewegje 30 Juli 1917 veranderd in Groene- wegje. Van Maerlantkade 1 Febr. 1915 naar Jacob van Maerlant, den schrijver 1235-1300(7), 2 Maart 1921 veranderd in Neuhuyskade. Marnixkade 13 Sept. 1911 veranderd in Marnixstraat. Melis Stokestraat 1 Febr. 1915 naar den Kroniek schrijver uit de 14e eeuw, 21 Maart 1921 veran derd in Roelofsstraat. Noordwest-Buitensingel 13 Sept. 1911 veranderd in Koningin Emmakade. Pinksterbloemenstraat 13 Sept. 1911 waarschijnlijk naar het huis de Pincsterblom, 29 Febr. 1912 ver anderd in Pletterijstraat. Pronkstraat 13 Oct. 1913 veranderd in Jacob Pronkstraat. Waaigat 15 Jan. 1912 veranderd in Werfstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 265