7 17 KRONIEK OVER 1920. 255 23 Oct. 1 Nov. 12 18 20 3 Dec. Officieele opening van de Alexanderpoly- kliniek, de eerste kliniek in ons land tot bestrijding van geslachtsziekten. De Raad besluit door 99% der aandeelen voor rekening der gemeente te nemen, mede te werken tot de oprichting van de Haagsche- Aannemings-Maatschappij als middel tot ver laging van de prijzen van nieuw te bouwen woningen. Kon. Besluit tot schorsing van de door den Raad vastgestelde verordening op de mo numenten. Onthulling van een gedenkteeken op het graf van den heer A. Hoogenraad, in leven voor aanstaand Scheveninger. Comenius-herdenking in de aula van het gymnasium. De Raad besluit de gebruikelijke Haagsche kleuren geel-zwart te vervangen door geel groen. Het voorstel tot uitvoering van den onder bouw der Wagenbrug door den Raad aan genomen. Plechtige inwijding der Duinoordkerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 270