PERSONALIA OVER 1920. de Tweede Kamer der van het Rijkstelegraafkantoor, Arntzenius, Mr. A. R. oud-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, f 16 Juni. Bas, F. de, gep. luitenant-generaal, directeur van het krijgsgeschiedkundig archief van den generalen staf, viert zijn 80en verjaardag, 10 Sept. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. C. W., oud-gemeente- ontvanger, f 18 November. Berk, mejuffrouw Joh., die gedurende tal van jaren voor de vereeniging die Haghe historisch werk heeft verricht, wordt bij haar afscheid gehuldigd, 2 Januari. Beuks, H. J., directeur f 28 September. Bijleveld, Mr. R. Th., oud-procureur-generaal bij het Gerechtshof, f 7 Maart. Eschauzier, F., directeur cultuurondernemingen, f 7 Juni. Kapteyn-Muysken, G., schrijfster, f 5 September te Arnhem. Kielstra, Dr. E. B., oud-lid van Staten-Generaal, f 4 Juni. Kool, P.C., gepensionneerd luitenant-generaal, f 15 Maart. Knijper, Dr. A., Minister van Staat, f 9 November. Melsert Wzn., A. C., ruim 30 jaar taxateur bij het Venduhuis, f 18 September te Zeist. Morren, Th., oud-redacteur van die Haghe, f31 Mei te Soerabaja. Mulken, E. K. van, provinciaal adjudant, f 21 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 271