PERSONALIA OVER 1920. 257 den Gemeenteraad, f 16 17 van den Centralen Ge- Nieboer, Mr. H. J., lid van November. Pallandt, A. J. C. Baron van, f 12 Januari. Ras, M. de, lid der Algemeene Rekenkamer, j- 4 Mei. Reenen, Jhr. Mr.M. van, gemeente-secretaris, f 28 Januari. Robertson, J. C., oud-referendaris ter gemeente-secretarie, f 8 November. Roest, Mr. A. J., oud-burgemeester van 's-Graven- hage, f 21 April. Rooseboom, W., oud-gouverneur-generaal van Ned, Indie, j- 6 Maart. Ruysch, Dr. W. P., voorzitter zondheidsraad, f 26 Juni. Schoemakers, Dr. J., herdenkt zijn 25-jarig jubileum als arts, 22 November. Staal, H. P., lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, oud-Minister van Oorlog, f15 October. Taets van Amerongen, H. W. J. E. Baron van, Opper kamerheer van de Koningin, f 15 April. Tellegen, Mr. A. O. H., President van de arrondisse- ments-rechtbank, f 8 April. Terlaak, G. C., oud-notaris, f 6 Maart. Ypey, L., oud-directeur der Gem. Waterleiding, f 28 Januari. Ijzerman, J. W., door den Senaat der Universiteit te Amsterdam bevorderd tot doctor honoris causa in de Nederlandsche letteren, 14 December.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 272