I ALPHABETISCH REGISTER. 270 153 U. T. V. 239 Sterrevelt, Adr. van Stevin, Simon Stieltjesstraat Stinkstraatje. Stolklaan, van 248 245 12, 13, 15, 164 175, 187 .247 214 214 247 242 235 232 210 235 84 162 186 248 58 248 248 Urkschestraat Usselincxstraat Utrecht Utrecht, Maria van Utrechtschestraat Uijttenbogaert, Maria Uijttenbogaert, Weijntge Tafelbergstraat Tak van Poortvlietstraat Tamarindestraat Tarbotstraat Tassin d’Allone, Abel Taxusstraat Tegnejus, Ds. Tobias Temminck, Mr. Evert Temminck, Mr. Mathias Terschellingsche straat Tesschelschadec Tesselsche plein Tesselsche straat Theus heere van Cabau, Jhr. Cornells132 Tholenschestraat248 Swieten, Johan van Biz. 245 226 240 240 206 Timmers vrouwe van Waal- wijck, Maria185 Tol, Johannis van ,119 Tol, Mattijs van119 Tolweg231 Tourlet164 Tournooiveld124 Treilerdwarsstraat 248 Treilerstraat248 Treilerweg248 Trekvliet230 Trigland, Dr. Cornells 38 Tulpenboomstraat235 Tuyl van Serooskerken, Baron van Stortstraat Straatnamen Strattmann, von Streso, Ds. Casparus Struiken, (straten genoemd naar)227, 233 Stubbe, Jurriaan206 Studler van Zurk, Suzanna 201 Stuwstraat249 Stuijvesantstraat245 Swanenbeek, Reijnier .156 Swieten, Andreas Bicker van 200, 203 156 Vaalrivierstraat247 Valkenboschkade.231 Valkenburg, Suzanna Studler van Zurck vrouwe van. 201 Vechtstraat236 Vegtstraat, van der 242 Veldheeren, (straten genoemd naar) Biz. 222 i Thomas Swenckestraat 66 i Thomson .241 1 Thomsonlaan 129 (n. 2) Thomsonplein 238 i Tiesenhausen, Johan Paul Stoomgemaal, (straten genoemd naar onderdeelen van het) 227, 249 249 223 v.v. 179 31, 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 285