p s 11 ra». ■hl r /Ij FÖ fe J --- - I J! Onthulling het Gedenkteeken voor de Gemobiliseerden van Leger en Vloot, 1914—1918, te Scheveningen op 20 September 1921. Fotografie. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 3