December 1921. W. MOLL. volgende jaar geen geld meer zijn. Het eerstvolgende zal dus in het begin van 1923 moeten verschijnen. In verband daarmee heb ik dit boek, om de reeks niet te verbreken van een dubbel jaarcijfer voorzien. Moge dit boekje ook in zijn vereenvoudigd kleed in den smaak vallen. Ik hoop, dat de leden zich zullen beijveren door het inzenden van talrijke bijdragen in het vervolg den inhoud evenveel aan rijkdom te doen winnen, als het uiterlijk heeft verloren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 8