7 INHOUD. 1 118 196 214 I 223 251 256 258 273 120 193 Een gedegenereerde familie door Th. Morren Joannes Vollenhove. Een Haagsch dichter-predi- kant uit onze Gouden Eeuw door Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes Enige aantekeningen over de Gereformeerde Kerk te Rijswijk door Mr. Peter van Meurs De huizen aan den Kneuterdijk No. 22 door A. W. de Vink Den Haag in Noord-Holland door Mr. C. Bake Een 18e-eeuwsche kroniek. Uittreksels uit „Obser- vationes Tumultuariae” van Bijnkershoek en Pauw Uit de archieven van het Hof van Holland door Joh. Berk Haagsche straatnamen, vastgesteld sinds 1910 door Dr. W. Moll Kroniek over 1920 Personalia over 1920 Alphabetisch register Jaarverslag over 1920

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 9