DOOR Mr. A. STARING. DE LOTERIJZAAL DOOR H. POTHOVEN 1779 (Nieuwe aanwinst van het Mauritshuis) Uit de nalatenschap van den heer J. G. de Groot Jamin heeft het Mauritshuis bij legaat verworven een schilderij uit 1779 van het inwendige der Ridderzaal, uit den tijd toen deze naar haar toenmalige bestemming den naam van Loterijzaal kreeg. De schilder is Hendrik Pothoven, geboren te Amsterdam in 1725 en overleden te ’s Gravenhage in 1795. Prof. Dr. W. Martin was zoo vriendelijk mij toe te staan deze nieuwe aanwinst van het door hem beheerde museum af te beelden in dit Jaarboek, waar de beteekenis van deze schilderij als topografisch document meer tot haar recht komt dan elders. Het tijdperk, waarin het stuk ons plaatst, is er niet een van groote glorie voor dit aloude middel punt van Holland’s bestuur. Weliswaar hangen van de binten „die geen vervuyl en ken(nen) van spinnewebs gedrocht”, nog de oude, meerendeels bij Turnhout en Nieuwpoort op de Spanjaarden veroverde krijgstropheeën, die wij ook aantreffen op Dirck van Deelen’s schilderij, eveneens in het Mauritshuis, van dezelfde localiteit in 1651 tijdens de Illustre Vergadering. Sindsdien is het aantal der tropheeën nog vermeerderd met de in 1665,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 116