DE LOTERIJZAAL DOOR H. POTHOVEN 1779 99 1666 en 1673 op de Engelschen veroverde en met den Franschen oogst uit den Successieoorlog. Eerst later, in 1784, zal de eerste koloniale buit worden toegevoegd, de vanen en veldteekens op den Koning van Riouw vermeesterd; en in 1797 zal nog een Russisch vaandel, tijdens de Engelsch-Russische expeditie in Noord-Holland buitgemaakt, de rij komen sluiten en gesloten houden tot in 1806 de geheele verzameling naar de Burgerzaal in het Amsterdamsche raadhuis, koninklijk paleis in de nieuwe hoofdstad, zal worden overgebracht. Op van Deelen’s schilderij van 1651 zijn de zege- teekens nog helder van kleurzij spelen een rol bij de afbeelding der Groote Vergadering, als herinnering aan de nog zoo kort geleden behaalde glorie, die slechts mogelijk was geweest door de eendracht der Provinciën, de Eendracht die Kleine Zaken groeien doet (zie het wapen der Unie en de wapenspreuk op den voor grond). Op Pothoven’s schilderij van 1779 valt de aan dacht uitsluitend op wat op een in dubbelen zin lager niveau te zien isde oude gloriestukken hangen neer, bruin van het stof en van het spinnerag, dat de eiken binten spaarde, als vergeten oude lappen in een land, dat vóór de kortstondige nationale herleving na Doggers- bank, zijn ouden krijgsroem ook bijkans vergeten was. Het zijn niet zoo zeer de frisch groen geverfde boeken- winkeltjes langs de beide wanden, wier tegenwoordig heid in deze eerbiedwaardige ruimte ons schokt. Waar het begin der 17 de eeuw hier kooplieden van allerhande kramerijen, zelfs een paar vleeschhouwers had gezien, slechts tijdelijk verdreven tijdens de Illustre Vergadering, moeten wij het een vooruitgang noemen, dat hier slechts de boekhandelaren hun dan toch meer waardig bedrijf uitoefenen, al verkochten zij tevens ook andere waar, schilderijen en snuisterijen, tot ergernis van den stede-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 118