103 DE LOTERIJZAAL DOOR H. POTHOVEN 1779 waar hij in 1795 overleed. Dit vertellen van hem de oude schilder-biographen. Inderdaad huwt te Scheve- ningen 27 Mei 1764 Hendrik Pothoven, wonende te Amsterdam, met Maria Louisdr. van der Elburg. In 1785 wordt hij als mr. kaarsenmaker vermeld. In de boeken van de schildersconfrerie Pictura noch in P. Terwesten’s handschrift met schilders-biographieën komt hij als schilder voor; hij heeft in den Haag zijn kunst dus niet meer als vak beoefend. Toch is zijn werk niet zeldzaammisschien heeft hij buiten den Haag wel tegen betaling gewerkt. Pothoven’s familie-naam had hier reeds vóór zijn vestiging een goeden klank; inde 17e eeuw waren hier reeds twee advocaten van dezen naam gevestigd geweest. Mr. Johan afkomstig uit Edam hier in 1628 met Judith van der Maes ondertrouwd en mr. Vincent, gehuwd eerst met Geertruyt de Haes (1663) en daarna met Elisabeth van den Kerckhoven. Zou de kunstenaarsaanleg van onzen Pothoven ook afkomstig zijn van zijn mogelijken voorvader, den schilder-burgemeester Evert Quirijnszoon van der Maes?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 122