T 124 DEN HAAG IN NOORD-HOLLAND last veroorzaakte en voorziening noodig was geworden, bleek ten slotte bij Resolutie der Staten van den 17en Maart 1728, toen het noordelijk deel van het oude rentmeesterschap van Noord-Holland bij dat van Ken- nemerland werd gevoegd, waarbij het laatste werd omgedoopt in het „Comtoir nemerland en toor voor West-Friesland werd opgericht. Het die aan gebracht. van Noord-Holland, Ken- Brederode” en waarnaast een nieuw kan en het Noorderkwartier nog was een van de laatste schokken, de oude administratieve benaming werd toe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 143