NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD SINDS DE OPGAVE IN HET VORIG JAAR BOEK EN TOT HET EINDE VAN 1922 IN ALPHABETISCHE ORDE. - naar de rivier, naar de rivier. Alexander Gogelweg 2 October 1922 naar Izaak Jan Alexander Gogel, 17651821, bekend financier uit den Franschen tijd. Aucubastraat 2 October 1922 naar den struik. Van Boecopstraat 2 October 1922 naar Cornelis Iman baron van Boecop, 1781 1841Nederlandsch krijgs overste in 1830. Bontekoestraat 23 Januari 1922 naar Cornelis Bon- tekoe, 1647—1685, bekend geneesheer en natuurkun dige, die eenigen tijd in den Haag heeft gewoond. Delagoastraat 16 October 1922 naar de baai in Zuid- Afrika. Van Geenstraat 2 October 1922 naar Joseph Jacobus baron van Geen, 1776—1846, Nederlandsch krijgs overste in 1830. Geleenstraat 2 October 1922 Griftstraat 2 October 1922 - Herfstweg 16 Januari 1922. Hoogaarsstraat 2 October 1922 naar het schip. Hunsestraat 2 October naar de rivier. Jozef Israelsplein 2 October 1922 naar Jozef Israels, 18241911, beroemd schilder, die langen tijd in den Haag woonde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 144