HAAGSCHE STRAATNAMEN 126 Mr. Pieter beroemde dier- aan naar de Kaap de Goede naar de plaats in naar het schip. naar }hr. Albert Domi- Zoudtlandt, 1776—1835, Neder- Kaapsche plein 10 April 1922 Hoop. Kenaustraat 2 October 1922 naar Kenau Simonsdr. Hasselaer, bekend krijshaftig inwoonster van Haarlem. Klimophof 27 Februari 1922 naar de klimplant. Korbootstraat 2 October 1922 naar het schip. Kotterstraat 2 October 1922 naar het schip. Krusemanstraat 2 October 1922 naar Cornelis Kruse- man, 1797— 1854, den in zijn tijd beroemden schilder, die langen tijd in den Haag woonde. Lenteweg 16 Januari 1922. Lyonnetstraat 2 October 1922 naar Lyonnet, 1707—1789, schrijver van kundige werken, die bijna zijn geheele leven den Bezuidenhoutschen weg woonde. Mijdrechtstraat 2 October 1922 naar de rivier. Olijfstraat 2 October 1922 naar den boom. Pietermanstraat 2 October 1922 naar den visch. Pompstraat 2 October 1922 -naar het onderdeel van het stoomgemaal. Rondeboschstraat 16 Januari 1922 Zuid-Afrika. Roode Leeuwstraat 2 October 1922 naar de brouwerij, die in vroeger eeuwen daar in den omtrek stond. Schepradstraat 2 October 1922 naar het onderdeel van het stoomgemaal. Sloepstraat 2 October 1922 Tripstraat 2 October J.922 nicus Trip van -- landsch krijgsoverste in 1830. Winterweg 16 Januari 1922. Zomerweg 16 Januari 1922.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 145