T OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S GRAVENHAGE IN 1922 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. Over bruggen in ’t algemeen en de Haagsche Wagen- brug in ’t bijzonder door B. de Gon. Opgang 2e jg., pag. 1283—1287. Van Kneuterdijk tot Binnenhof; Gevangenpoort tot Hofvijver door Ed. Cuijpers. Het Huis Oud en Nieuw, jg. 16 afl. 5. Het Huis aan den Boschkant op den hoek van het Korte Voorhout te ’s Gravenhage, samengesteld door H. Hijmans, archivaris van de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het leven en tegen inva- a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. De verkeersweg Buitenhofkneuterdijk en het Ge- vangenpoort-vraagstuk te ’s Gravenhage door Ir. P. Bakker Schut. Uitgave van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting. Serie voor Stedebouw II. Huijgens en de Groote Zaal door C. Bake. Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. XXXIII, 310-312.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 147