II 9 Twee-honderdjarig bestaan van de Oud-Katholieke Kerk in de Juffrouw Idastraat te ’s Gravenhage door J. Bruggeman. De glas-in-lood ramen in de Sint Paschalis-kerk te Den Haag door H. Thunissen. Opgang 2e jg. 4—5. De St. Willibrordus-kerk 1822—1922 en het gesticht O.L.Vr. Ter Nood 19121922 door Pastoor Gribling. Bij het eeuwfeest van de Sint-Willibrordus-kerk 18224922 en het gesticht Onze Lieve Vrouw Ter Nood 19124922 door Pastoor Gribling. liditeit en door die Mij. bij gelegenheid van haar veertigjarige werkzaamheden, den eersten Juli 1922, buiten den handel in het licht gegeven. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 129 b. Geschiedenis en gebeurtenissen. Op en om het Binnenhof. De Geschiedenis van ’s Gravenhage in schetsen en verhalen. Geïllustreerd leesboek voor school en huis door J. W. de Jongh en J. J. Moerman. 2 deeltjes. Brief over de plundering van den Haag door Maarten van Rossem (8 Maart 1528) medegedeeld door Dr. P. J. Blok. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 43e deel, L15. Den Haag in den Geuzentijd door J. Smit. Uitgegeven met steun van de Vereeniging ,,Die Haghe”. De aanslag op Prins Maurits door H. A. Ritter. Eigen Haard 1922, 200—202.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 148