L Tl 130 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Bij Be geboorte Alsvoren 1922, 49 De liberaal-Katholieken aan de Laan van Nieuw Oost- Indië door H. Duurkens, Studiën XCVII, 2638. —20 haar Vloeken in den Haag (1777) door C. Bake. Alsvoren 1922, 111 112. van Prof. Dr. H. Blink door den Dag 1922, 84-91. c. Personen. Bij den 70sten verjaardag G. Blink. Vragen van van Prins Willem V door C. Bake. -50. Brief van Frederik Hendrik (27 Maart 1624) mede gedeeld door Dr. P. J. Blok. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 43e deel, 16. Een belangrijk handschrift van de Mémoires de Frédéric Henry door Dr. P. Blok. Bijdr. Vad. Gesch. 5e Reeks IX, 144-151. De internationale vrouwenraad in den Haag, 14 Mei door H. van Biema-Hijmans. De Vrouw en Huis XVII, 87-94. La fiére residence. La Haye d’autrefois et pendant la guerre par E. Melvill de Carnbee. De statistiek van de kosten van levensonderhoud te ’s Gravenhage door Rensen. Econ. Statist. Ber. 31 Mei 1922, 485—487. Benoeming en installatie van een President van den Hoogen Raad ten tijde der Republiek (1743) door C. Bake. Navorscher 1922, 95109.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 149