1922, 128- Calcar, 1822 In Memoriam Ds. P. Heering door P. Haaxman. Levensbericht Levensberichten van van P. Heering door G. J. Heering. de Mij. der Ned. Letterkunde. Prof. Dr. H. Blink door R. E. Kielstra. Eigen Haard 1922, 163—164. Huygens Elise van Calcar door Joha. W. A. Naber. De Vrouw en haar Huis XVII, 510. Levensbericht van Mr. Aernout Philippus Theodoor Eyssel door A. Bosch. Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. Mr. Th. Heemskerk, 1852—20 Juli1922 door F. C. Derks. Eigen Haard 1922, 511514. Elise van Calcar door G. Kalff. Vragen des Tijds 48e jg. I, 257-275. Levensbericht van Jan Knottenbelt door J. G. L. Nolst Trenité. Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. en Vollenhove door C. Bake. Navorscher 129. Elise van Calcar, 1822 19 November 1922 door v(an) S(on). Morks Magazijn 1922 II, 225233. H. E. van Gelder, Directeur van het Haagsche Museum. Karakterschets in Netscher’s Revue 1922, 194—211. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 131

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 150