de viering vrouwen door haar Huis, XVII, Ter herdenking aan het zeven tig-jarig bestaan van het ’s Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Dis- cimus, 1852-1922. Gedenkboek tevens feest-programma voor van het 121/2-jarig bestaan van de afdeeling ’s Graven- hage der Nederlandsche reisvereeniging, 1909—1922. Drukkerij Trio, 189a 1922. Geschiedkundig over zicht door F. H. N. Bloemink. Het Dames-leesmuseum in den Haag door F. de Meijier. Op de Hoogte 1922, 214—215. Clubgebouw voor vrouwen te ’s Gravenhage. Het Haagsche Clubgebouw voor Th. Thiel.VVehrbein. De Vrouw en 183—188. Het Permanente Hof van Internationale Justitie door W. L. P. Molengraaf!7. Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel 54, serie B no. 3. Systematisch overzicht als voren door Alfred A. Haighton. Gedenkboek van de Vereeniging Onderlinge Vrouwen bescherming, 18971922. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 133 Historisch overzicht ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van de Naamlooze Vennootschap „De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen” op 9 Juli 1922 door J. J. Vürtheim Gzn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 152