134 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE Nederlandsche Romantiek in het Museum door A. Staring. Als voren. Een werk van den zilversmid W. C. Brechtel (in het Gemeente-museum) door E. J. Haslinghuis. Als voren. en Kunst; Ten- De tentoonstelling van het genootschap van R. K. Kunstenaars te ’s Gravenhage. Opgang 2<= jg., 329—336. Het Haagsche Schouwburg-fiasco door F. L(apidoth). Het Tooneel 1922, 82—83. „De Dag” van Ferdinand Hodler (in het Gemeente museum”), door G. Knuttel Wzn. Als voren. Het Trio Fleuri van Jan Toorop (in het Gemeente museum) door G. Knuttel Wzn. Als voren. Twee nieuwe van Goyens (in het Gemeente-museum) door G. Knuttel Wzn. Als voren. e. Verzamelingen van Wetenschap toonstellingen en Schouwburg. Brieven van Thijs Maris (in de Gemeente Bibliotheek) door W. Moll. Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen IV, 1/2. Gids door de verzameling Bredius. Uitgave van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen der gemeente ’s Gravenhage. Tentoonstelling van Aziatische Kunst in het Gemeente museum den Haag door H. Borel. Comoedia 7 October 1922.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 153