I Meijendel als natuurmonument door A. Schierbeek. Levende Natuur XXVII, 193194. van Voorburg door L. C. den Dag 1922, 612—631 Rondom den Haag (de duinstreek tusschen den Haag en Wassenaar) door P. J. A. M. Haaring. Ons Neder land VI, 69—71. Bijdragen tot de kennis van Panhuys. Vragen van Van twee doopbekkens (te Loosduinen) door J. Pelinck- Stratingh. Eigen Haard 1922, 288—289. Over Hofwijck door C. Bake. Tijdschr. voor Ned. Taal- en Lett. XXXII, 300. f. Omstreken. Oudheden van Loosduinen door Jos. Kleijntjes, I. Navorscher 1922, 210—227. GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE 135

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 154